5 שנים למותו
אירית - אמא של סיון

 

חמש שנים של געגוע

 

חמש שנים של געגוע לצליל קולך וצחוקך המתנגן

חמש שנים של געגוע למגע ידך וחיבוקך החם

חמש שנים של געגוע לזיו פניך וחיוך הרחב

חמש שנים של געגוע וחלומות עליך בלילות

חמש שנים של געגוע ושיחות ללא מענה...

חמש שנים של געגוע וזיכרונות כה רבים

חמש שנים של געגוע ומאבק להמשיך בשגרת החיים

חמש שנים של געגוע לכניסתך הדרמתית בדלת

 

חמש שנים של געגוע...

 

חמש שנים של געגוע לעלם החמודות שקפא בהיותו בן 20 ושלושה חודשים

חמש שנים של געגוע שביחד מנסים להמשיך לחיות

חמש שנים של געגוע אין קץ...

 

אמא