דברים לזכרו במלאת 6 שנים למותו
עליזה נשרי - סבתא - דודה
   

שש שנים


שש שנים והזמן לא עשה את שלו
שש שנים וקשה לנו מנשוא


נחמתנו היחידה זו המשפחה
שקיבלנו עקב התרומה

שבמותך ציווית חיים לאחרים

סיוון אתה שחתמת מדעת
כל כך מתאים לך אני יודעת

 

סיווי ,קברנו את רבקה לידך
ובימים אלה זה יום הולדתה
רבקה עתה בת ששים ושתים
והצער גדול שבעתים


קיבלנו לחג ספר טלפונים חדש
ובבית כבר חסרו שני מספרים
אכן שניכם מאד חסרים


          עליזה.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----