איחולים לשנה החדשה
שיר שכתב סיון בכיתה ג'
 

שאני אהיה פיקח
שאני אחיה לנצח
שאני יעוף בשמים
ויהיו לי כנפיים
שיהיה לי ריח
שאני יהיה בכדור פורח
שיהיה לי חברים
שיהיה לי הרבה דברים

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----