שלושים להלדת סיון
כתבה: עליזה
 

זה היה אחד הימים המאושרים בחיים
היום בו חזינו בפניך המלאכיים
למרות שלא כל כך הסכמת לנתוק
ולכל מה שמצאת כאן בחוץ
ואז בא המהפך הפרח אל העולם נפתח
התנתק מן השדים הניף ידיו אל השמים
זהו לחיים אני מוכן לפעוטון וגם לגן
לבית הספר כמובן והכל בלי בלגן
אז מה היה כל כך רע אם היה גומר את הצבא
אין תשובות לשאלות ואין סוף למחשבות
היו לנו חיים מופלאים שנים עשרים
ועשר שנים שכל יום אותך זוכרים ומתגעגעים
                  עליזה
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----